• Videometodika HPN - fotbal

  avatar audiovideo Video obsahuje 4 části zaměřené na průpravné individuální cvičení s míči. Metodický komentář: udělat více překážkových drah. Žáci ať vybíhají mnohem rychleji za sebou.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Rozumíš mi VI.

  avatar material Materiál je určen pro děti s poruchou porozumění. Pomocí otázek a kartiček nacvičujeme porozumění řeči. Materiál může sloužit i k nácviku stavby vět a rozvoji řeči jako takové.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Traktor se zvířaty – obtížnost 1

  avatar material Materiál obsahuje 12 kartiček, které se rozmístí v prostoru (po cestě). Na kartičkách jsou zvířata, která se vezou na traktoru. Děti dostanou kartu plnou zvířat a kroužkují, která zvířata se na traktoru vezou podle rozmístěných karet.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Quizlet

  avatar clanek Popis jedné z nejrozšířenějších aplikací pro cvičení paměti, která je vhodná pro tradiční formy výuky orientované na faktické znalosti.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze školství ke dni 21. 6.

  Z obsahu:

  Senátní úpravy kariérního řádu jsou nepřijatelné, řekl Štech po schůzce se Zemanem
  Učit laskavost se vyplácí
  Očima expertů: Dílny ve škole 21. století
  Jak vykouknout z informační bubliny

  Zobrazit celý příspěvek

 • Rozumíš mi V.

  avatar material Materiál je určen pro děti s poruchou porozumění. Pomocí otázek a kartiček nacvičujeme porozumění řeči. Materiál může sloužit i k nácviku stavby vět a rozvoji řeči jako takové.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Farma se zvířaty

  avatar material Materiál obsahuje stránku s obrázkem farmy, ohrad a stínů zvířat, k němu pak patří příloha - obrázky zvířat, které se vystříhají a nalepí na stíny zvířat. Některá zvířata jsou navíc.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Skládání abecedy

  avatar material Materiál je určen pro práci v hodinách ČJ při výuce abecedy. Žáci při práci samostatně procvičují řazení písmen podle abecedy. Obsahem materiálu je 8 řad písmen (4x řada od A do N , 4x řada od Ň do Ž) a záznamový list. Učitel zalaminuje 8 listů, na řezačce je rozřeže tak, aby vzniklo vždy 17 pruhů a nakopíruje každému dítěti jeden záznamový list. Vždy 8 žáků obchází hromádky s nařezanými pruhy. Na každém stanovišti žák skládá pruhy, aby vznikla řada písmen tak, jak jdou za sebou v abecedě. Pokud pracují správně, přečtou si zadání úkolu, který ...

  Zobrazit celý příspěvek

ONLINE SETKÁVÁNÍ aneb WEBINÁŘE s hosty a s vámi

i
Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio. Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2016/17

Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů

Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků. Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová.

Tvořivá dramatika v mateřské škole

Setkání bylo zaměřeno na prezentaci metod a technik dramatické výchovy s názornými ukázkami různých druhů her, na strukturu dramatické lekce a na význam dramatických činností pro děti předškolního věku. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby žáky to bavilo?

Setkání se zabývalo problematikou používání, vysvětlování i nácviku co nejlepší výslovnosti. Setkání připravila Mgr. Sylvie Doláková.

Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP)

Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představ rodičů a zřizovatele? Lektoři: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Klimatické změny, uhlíková stopa

Další videa

reklama

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější články Další články

Nejnovější DUM Další DUM

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.