• Lesní mateřská škola

  avatar clanek Lesní mateřské školy jsou dnes velmi populární, neboť si společnosti uvědomuje, že kontakt dítěte s přírodou je velice důležitý, přitom se dnešním dětem tohoto kontaktu moc nedostává. Většinu svého volného času dnešní děti tráví v uzavřeném prostoru školy, mateřské školy, kroužku či domova.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Roční období

  avatar material Materiál je určen pro žáky 1.-3. ročníku základní školy. Materiál je určen pro individuální práci během společné aktivity (učivo ROK - ROČNÍ OBDOBÍ). Jde o velmi jednoduchý "sešit", do kterého žáci samostatně zaznamenávají informace, které se dozvěděli v rámci hodin předmětu Člověk a jeho svět - učivo Rok a jednotlivá roční období. Jde o úkoly, které dovolují rozvíjet žákovu fantazii, a zároveň poskytují učiteli čas na práci s dětmi, které potřebují více času na pochopení učiva. Po ukončení a vyplnění všech úkolů učitel žákům jedn...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Žáci s odlišným mateřským jazykem a výuka českého jazyka

  avatar clanek Příklad dobré praxe k problematice vzdělávání žáků-cizinců na ZŠ Táborská v Praze 4.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze vzdělávání ke dni 9. 8.

  Z obsahu:

  Mezi alternativními směry ve vzdělávání se objevují nové trendy
  Olga Medlíková: Vážně potřebujeme být tým?
  Jindřich Kitzberger: O čem si může povídat alternativní ředitel s tradičním ředitelem?
  Děti nemají v oblibě dlouhé cestování. Tipy na hry, které je zabaví

  Zobrazit celý příspěvek

 • Kamarádi z celého světa

  avatar material Materiál obsahuje logickou přiřazovací hru. 12 kamarádů z celého světa se sejde u černouška v Africe. Podle kartiček s tvrzením mají žáci určit každému dítěti - věk, co si zapomněl doma, co rád dělá a oblíbené africké zvíře - vše zaznamenávají do papíru na odpovědi.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Tvořivé myšlení jako základ vědeckých kroužků

  avatar clanek Konfrontace metodiky tvořivého myšlení s vlastní lektorskou činností autorky v rámci kroužků Věda nás baví včetně informace o nové nabídce těchto mimoškolních aktivit, které suplují zanedbávanou výuku praktických činností.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Škola bez kázně, mlýn bez vody jako stále aktuální téma

  avatar clanek Komenský byl první, kdo se otázkou kázně systematicky zabýval. Zasadil tuto problematiku do svého systematického díla o výchově, v němž obsáhl úplnou soustavu pedagogických pojmů. V otázce kázně měl Komenský na svou dobu pokrokové názory, neboť doporučuje, že škola by měla být „plna bedlivosti a pozornosti ze stran učitelův i žákův“, nikoli „plna křiku, ran a pruhů. Mravní výchově přikládá Komenský velkou důležitost, této problematice se věnuje nejvíce ve Světě mravním....

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze vzdělávání ke dni 26. 7.

  Z obsahu:

  Do 20. září 2017 trvá možnost vyjádřit se k návrhu revizí RVP
  Dialogem k lepšímu myšlení
  Lidové noviny: Dnes není třeba učit se věci, které potřebujeme, roky dopředu, říká Sugata Mitra
  Prázdniny si děti zaslouží, vzdělávat se ale mohou i v létě. Třeba pomocí vlastních projektů a na campech

  Zobrazit celý příspěvek

Prázdninová galerie

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI.

Již standardně Vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých třech letech zaplnili téměř 380 “cestovními hádankami”. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Výstřižek

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Klimatické změny, uhlíková stopa

Další videa

reklama

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.